Min kollega Magnus Wikholm på Avega Group kommer att hålla en diskussion om rädslan att göra fel den 18/11 kl 11:00 på vårt kontor i Stockholm.
Rädslan för att göra fel lägger en våt filt över innovation och utveckling. Många organisationers ledning och medarbetare är så fyllda av rädsla för att göra fel att beslutsprocesser och utveckling stannar upp eller kompliceras. Potentialen för effektivisering är därmed enorm. Att utforska nya världar och pröva nya grepp är grunden för framgångsrika företag och organisationer men då krävs en kultur som tillåter och till och med bejakar nytänkande och att man ser fel som en naturlig del. Delaktighet i innovation och nytänkande skapar glädje och trivsel på arbetsplatsen och ger förutsättningar för att bygga mer lättrörliga företag

Se kraften i att göra fel som en möjlighet. Vill du vara med och diskutera med andra i branschen, lett av Magnus, så är du välkommen att kontakta Magnus via epost Magnus.Wikholm (at) avegagroup.se